Naše společnost nabízí služby především v oblasti výroby, energetiky, těžebního a chemického průmyslu, dopravy a tepelného hospodářství. V rámci ochrany přírody se zaměřujeme na zemědělství, lesnictví a vodní hospodářství. Širokou škálu našich činností doplňují měření využitelná pro archeology a památkáře.
Provádíme letecké i pozemní snímkování, průzkumy, měření a monitoring pomocí nejmodernějších přístrojů. Detekujeme úniky tepla, kapalin, plynů a chemických látek, zazdívky, ekologické zátěže, nestability, eroze a zvodnění půdy. Kontrolujeme elektrozařízení, mocnosti sedimentů, těsnosti skládek a další...