• Detekce nestabilit půdy
  • Detekce dutin a chodeb
  • Detekce zátrhů a eroze
  • Představební průzkumy
  • Detekce zvodnění půdy
  • Sonarová měření a měření mocností sedimentů
  • Geofyzikální měření (magnetometr, georadar, ERT, ...)
  • Letecký DPZ (dálkový průzkum země) v pásmech NIR, RGB, TERMO, REDEDGE
  • Foto a video dokumentace

19.12.2019 • Naše služby »