• Detekce podzemních staveb a hrobů
  • Detekce studní, podzemních objektů a předmětů
  • Kamerové sondáže
  • Detekce kovů v půdě
  • Detekce zazdívek
  • Letecká archeologie (DPZ) v pásmech NIR, TERMO, RGB, REDEDGE
  • Foto a video dokumentace